Servis

Servisna služba Vulkan Gume je osposobljena da na licu mesta izvrši usluge spajanja i montiranja transportnih traka i puštanja transportnog sistema u rad, kao i sve usluge gumiranja metalnih delova. Usluge koje pruža Vulkan Guma preko svojih servisnih službi na svim lokacijama su:

  1. Opravka i spajanje traka toplom i hladnom vulkanizacijom.
  2. Montaža traka na transportne sisteme i prilagođavanje transportnih traka postojećim transporterima.
  3. Nanošenje reljefa toplom i hladnom vulkanizacijom na transportne trake.
  4. Oblaganje metala gumom.
  5. Oblaganje mlinova.

Opravke traka i spajanje traka toplom i hladnom vulkanizacijom: Servisna služba Vulkan Gume na licu mesta vrši spajanje transportnih traka metodom tople vulkanizacije. Uz primenu specijalnih mobilnih presa firme Nilos ili metodom hladne vulkanizacije – lepljenjem u svim širinama.

Montaža transportnih traka na transportne sisteme i prilagođavanje transportnih traka postojećim transporterima: Postavljanje novih transportnih traka na postojeće transportne sisteme sa najekonomičnijim načinom transporta.

Nanošenje reljefa toplom i hladnom vulkanizacijom na transportne trake: Servisna služba Vulkan Gume u skladu sa konkretnim zahtevima kupca nanosi reljef toplom i hladnom vulkanizacijom za potrebe transporta.

Oblaganje pogonskih, zateznih i nosećih valjaka i metala gumom: Vulkan Guma vrši uslugu oblaganja pogonskih, zateznih i nosećih valjaka reljefom i bez reljefa, u skladu sa konkretnim zahtevom kupca. Najbolja priprema metalne površine koja se gumira postiže se peskarenjem. Metalni delovi se oblažu antiabrazivnom gumom koja se uspešno pokazala i u najtežim uslovima rada. Oblaganje gumom eliminiše se habanje metalnih delova od uticaja materijala koji se prenose kao i od atmosferskih prilika.

Oblaganje mlinova za mokro mlevenje sirove mase u keramičkoj industriji gumenim oblogama: vrši se visoko antiabrazivnim gumenim
oblogama u segmentima za različite tipove mlinova, različitih kapaciteta, različitih proizvođača. Oblaganje mlinova za mokro mlevenje sirove mase vrši se u skladu sa konkretnim zahtevima kupca i hemijskim sastavom sirove mase za mlevenje, na osnovu čega se definiše kvalitet gumiranog segmenta.

Oblaganje mlinova
Oblaganje mlinova

U Vulkan Gumi je sve podređeno kvalitetu proizvoda i usluga, pa tako i rad laboratorije, koju Vulkan Guma ima u okviru svog pogona. U laboratoriji se vrši ispitivanje gume i proizvoda od gume i njihovo usklađivanje sa usvojenim standardima.