Oblaganje bubnjeva-doboša toplom vulkanizacijom i segmentima na transportnim trakastim sistemima

NAČIN OBLAGANJA DOBOŠA

1. TOPLOM VULKANIZACIJOM U AVTOKLAVU u fabrici

Topla vulkanizacija

2. SEGMENTNO OBLAGANJE pogonskih, zateznih valjaka gumiranim metalnim segmentiмa vrši sе na tri načina:

2.1. DIREKTNO VARENJE SEGMENATA NA DOBOŠ

Direktnim varenjem segmenta na рlašt valjka transportera moguća је montaža na terenu u vrlo kratkom vremenskom roku.

Direktno varenje segmenta na doboš
Direktno varenje segmenta na doboš
PRIPREMA: Oslobađanje gume sa valjaka i uklanjanje trake sa valjaka
PRIPREMA: Oslobađanje gume sa valjaka i uklanjanje trake sa valjaka
MONTAŽA: Zavarivanje segmenata na terenu
MONTAŽA: Zavarivanje segmenata na terenu

2.2 SISTEM IZMENJIVIH SEGMENATA SA ŠINAMA ZAVARENIM NA PLAŠTU DOBOŠA

Sistem podrazumeva varenje „T“ profila na plašt doboša kroz koje se provlače gumirani metalni segmenti. Ovaj sistem omogućava bržu zamenu ishabanih delova tokom eksploatacije.

t presek izmenjivih segmenata na plastu doboša
Presek „T“ profila
Presek gumene obloge
Presek gumene obloge

2.3 SISTEM IZMENJIVIH SEGMENATA SA ŠINAMA ZAVARENIM NA PLAŠTU DOBOŠA

Sistem sa sinama zavarenim na plastu dobosa
Sistem sa šinama zavarenim na plaštu doboša

Dimenzije segmenta

Debijina gume (mm) Dužina segmenta (mm) Širina segmenta segmenta (mm)
10-40 1600-1800 150

Prednost SEGMENTNOG oblaganja valjaka u odnosu na toplu vulkanizaciju u avtoklavu і hladnog postupka

  • Montaža na terenu u vrlo kratkom vremenskom roku.
  • Vremenski zastoji i gubitci svedeni na najmanju meru.
  • Montaža se izvodi sa znatno manjim brojem montažera.
  • Smanjeni troškovi montaže i demontaže valjaka sa transportera.
  • Eliminisani nalepi materijala (posebno na zateznim valjcima).
  • Udvostručen vek trajanja obloga.

Pošaljite upit sa vašim potrebama!

Potrudićemo se da ispunimo sve vaše zahteve. Ako Vam je potrebno više informacija kontaktirajte nas pre slanja upita.