Specijalne transportne trake

Harmonikaste transportne trake

Koriste se za prenos materijala pod nagibom koji su toliko strmi da se inače dešava da materijal klizi ili se kotrlja unazad.

Harmonikaste transportne trake

Najčešća primena za transporter:

  • Šljunak
  • Pesak
  • Ugalj
  • Krečnjak i krečnjački materijal
  • Zemlja
  • Ostali rastresiti materijali: kukuruz, pšenica
Harmonikaste transportne trake – tipovi

Rebraste transportne trake

Koriste se za prenos materijala pod nagibom koji su toliko strmi da se inače dešava da materijal klizi ili se kotrlja unazad.

Rebraste transportne trake

Rebraste transportne trake - tipovi
Rebraste transportne trake

Reljefne transportne trake

Koriste se za transport paketa, džakova, sanduka i sličnih tereta pod nagibnim uglom od 18˚- 40˚

Reljefne transportne trake krupna riblja kost
Reljefne transportne trake krupna riblja kost
Reljefne transportne trake sitna riblja kost
Reljefne transportne trake sitna riblja kost
reljefne transportne trake - romb
reljefne transportne trake – romb
reljefne transportne trake - transilon
reljefne transportne trake – transilon

Pošaljite upit sa vašim potrebama!

Potrudićemo se da ispunimo sve vaše zahteve. Ako Vam je potrebno više informacija kontaktirajte nas pre slanja upita.